Ζυγιση αποριμματων

Στον τομέα της Διαχείρισης Απορριμμάτων, το σύστημα ζύγισης και ταυτοποίησης κάδων χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες με σκοπό την αναγνώριση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κάθε κάδου, καθώς και την αυτοματοποιημένη καταγραφή του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή τους από το απορριμματοφόρο

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα ζύγισης των απορριμμάτων και αναγνώρισης της ταυτότητας κάθε κάδου κατά την αποκομιδή του από το όχημα.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται στο σύστημα αφορούν την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για:
  • Ζυγίσεις ανά όχημα δρομολόγιο περιοχή και δημοτική ενότητα
  • Υπολογισμό του βάρους των απορριμμάτων κατά την ανύψωση του κάδου
  • Αναφορές με ζυγίσεις ημέρας, εβδομάδας και μήνα

Tα αποτελέσματα απεικονίζονται στο χάρτη αλλά και σε ναφορές με δυνατότητα εμφάνισης κιλών ανά κάδο